Giới thiệu khóa học

Thời lượng học: 3 tiếng

Diễn giả: Hương Đỗ (đồng tác giả các quyển sách Nuôi dạy con không phải là cuộc chiến, Ăn dặm không phải là cuộc chiến) cùng nhiều quyển sách thiếu nhi khác mà chị biên dịch.

Nội dung chính của khóa học
- Hiểu tiếng khóc và nhu cầu của trẻ

- Thiết lập sinh hoạt phù hợp cho trẻ

- Hiểu các cữ ăn, cữ ngủ theo từng lứa tuổi

- Vai trò của bố

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Bình tĩnh làm mẹ

500,000 đ Đăng ký