Hướng dẫn Affiliate

Việc đầu tiên bạn làm là Đăng nhập tài khoản sau đó vào Trang Affiliate. Từ trang này, bạn có thể nhìn thấy mọi thông tin bạn cần như Thống kê, Học viên, các Giao dịch đã thực hiện.


Để chọn một khóa học bất kỳ mà bạn đang muốn bán, vào Đường dẫn Affiliate. Sau đó bạn có thể copy đường link khóa học được chọn. 

Để xem báo cáo doanh thu của bạn, vào mục Thông tin thanh toán. Tại đây bạn có thể xem tổng doanh thu và hoa hồng được nhận