Bmom cho phép bạn học theo nhóm với chi phí ưu đãi hơn, đặc biệt thúc đẩy sự tương tác, khích lệ và truyền lửa của từng cá nhân.

Theo dõi tiến trình học tập của mỗi cá nhân và team theo phân tích thời gian thực
Khuyến khích các cuộc thảo luận và chia sẻ việc áp dụng
Thúc đẩy việc học tập, tương tác hỗ trợ lẫn nhau
Tăng tốc học tập với tính năng nhắc nhở