Giới thiệu khóa học

Đối tượng tham gia khóa học:

1. Các mẹ muốn kích sữa cho con: những mẹ còn ít sữa, những mẹ ngưng cho bú 1 thời gian, những mẹ xin con nuôi chưa trải qua quá trình mang thai.

2. Các mẹ muốn tập cho bé bú mẹ lại: Những bé dưới 2 tháng tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Chúng ta vẫn có những bé lớn tháng: 9 tháng tập ti mẹ lại được, dĩ nhiên thời gian và công sức bỏ ra sẽ nhiều hơn, mất 2-3 tháng, nên không có nghĩa bé lớn tháng thì sẽ không có hy vọng. Nếu mẹ muốn thử cơ hội cuối thì tại sao mình không thử?

3. Những bạn muốn học nghề tư vấn sữa mẹ.

Nội dung khóa học

KÍCH SỮA - TẬP BÉ TI MẸ LẠI
 Hướng dẫn học khóa học Kích sữa - Tập ti mẹ lại (00:44)
 Bài 1 - Hướng dẫn khóa kích sữa (00:25)
 Bài 2.1 - Cơ chế tạo sữa (P1) (06:24)
 Bài 2.2 - Cơ chế tạo sữa (P2) (09:24)
 Bài 3.1 - Phản xạ xuống sữa (P1) (05:23)
 Bài 3.2 - Phản xạ xuống sữa (P2) (09:10)
 Bài 4.1 - Nguyên nhân giảm sữa (P1) (04:45)
 Bài 4.2 - Nguyên nhân giảm sữa (P2) (05:07)
 Bài 4.3 - Nguyên nhân giảm sữa (P3) (03:51)
 Bài 4.4 - Nguyên nhân giảm sữa (P4) (02:06)
 Bài 5.1 - Xác định mức độ thiếu sữa (P1) (03:24)
 Bài 5.2 - Xác định mức độ thiếu sữa (P2) (04:43)
 Bài 6.1 - Kích sữa trong tuần đầu sau sinh (P1) (03:57)
 Bài 6.2 - Kích sữa trong tuần đầu sau sinh (P2) (03:03)
 Bài 7.1 - Kích sữa khi mẹ còn sữa (P1) (03:44)
 Bài 7.2 - Kích sữa khi mẹ còn sữa (P2) (04:34)
 Bài 7.3 - Kích sữa khi mẹ còn sữa (P3) (04:10)
 Bài 8.1 - Kích sữa cho mẹ đã ngưng cho con bú lâu (P1) (04:04)
 Bài 8.2 - Kích sữa cho mẹ đã ngưng cho con bú lâu (P2) (03:35)
 Bài 9.1 - Kích sữa cho mẹ xin con nuôi (P1) (04:04)
 Bài 9.2 - Kích sữa cho mẹ xin con nuôi (P2) (03:20)
 Bài 9.3 - Kích sữa cho mẹ xin con nuôi (P3) (04:38)
 Bài 10 - Power Pump (01:57)
 Bài 11 - Bộ câu sữa (03:58)
 Bài 12.1 - Tập bé ti mẹ lại (P1) (02:38)
 Bài 12.2 - Tập bé ti mẹ lại (P2) (04:17)
 Bài 12.3 - Tập bé ti mẹ lại (P3) (04:16)
 Bài 12.4 - Tập bé ti mẹ lại (P4) (01:21)
 Bài 12.5 - Tập bé ti mẹ lại (P5) (04:08)
 Bài 12.6 - Tập bé ti mẹ lại (P6) (02:32)
 Bài 12.7 - Tập bé ti mẹ lại (P7) (02:59)
 Bài 13 - Khi kích sữa thất bại (02:34)
 Bài 14 - Duy trì sữa khi đã kích sữa thành công (03:05)
 Bài 15.1 - Trường hợp thực tế (P1) (03:53)
 Bài 15.2 - Các trường hợp thực tế (P2) (04:30)
 Bài 15.3 - Các trường hợp thực tế (P3) (02:53)

Video giới thiệu

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

200,000 đ Đăng ký