Giới thiệu khóa học

Khóa học trang bị cho bạn những sự chuẩn bị tốt nhất để hành trình nuôi con bằng sữa mẹ sẽ diễn ra ngay sau khi bạn sinh con, cho dù bạn sinh dưới hình thức nào: sinh mổ hay sinh thường.

Bạn sẽ hiểu hơn về cơ thể của chính mình. Và hiểu về vai trò tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

Khi bạn hiểu bạn sẽ có đủ nghị lực và những lí do chính đáng để duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ của mình. 


Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

Hỗ trợ giai đoạn Covid

150,000 đ Đăng ký